Ympäristöalan koulutus Suomessa

Kiinnostaako sinua ympäristöala hieman enemmänkin? Haluaisitko työskennellä ympäristöasioiden parissa? Koulutukseen voi hakeutua heti peruskoulun tai lukion jälkeen, mutta kouluttautumaan ehtii myös myöhemmällä iällä. Tällä sivulla kerromme ympäristöalan moninaisista koulutusmahdollisuuksista Suomessa.

Mahdollisuuksia kaikilla koulutusasteillaeducational-773651_960_720

Luonnonvara- ja ympäristöalaan liittyvää koulutusta järjestetään Suomessa melko paljon. Heti peruskoulun jälkeen voi hakeutua toiseen asteen koulutukseen suorittamaan alan ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. Alaan kuuluvat opinnot voivat liittyä esimerkiksi maa- ja metsätalouteen tai puutarhatalouteen. Toisen asteen tutkintonimikkeitä tällä alalla on kymmeniä, ja voit suorittaa esimerkiksi hevostalouden perustutkinnon, kalanjalostajan ammattitutkinnon tai riistamestarin erikoisammattitutkinnon. Jokaisen alasta kiinnostuneen kannattaa ehdottomasti tutustua alan laajoihin koulutusmahdollisuuksiin toiseen asteen koulutuksessa.

Luonnonvara-alaan liittyvissä ammattikorkeakouluopinnoissa voi syventyä esimerkiksi hevostalouteen, metsätalouteen, puutarhatalouteen tai rakennettuun ympäristöön. Näiden alojen tutkintonimikkeitä ovat esimerkiksi agrologi, metsätalousinsinööri, hortonomi ja ympäristösuunnittelija.

Yliopistoissa ympäristöalaan liittyviä opintoja voi suorittaa eri yliopistojen luonnontieteellisissä tiedekunnissa, jolloin opiskeltava aine voi olla esimerkiksi ympäristötiede. Ympäristöasiat ovat keskeisessä roolissa myös monissa tekniikan alan opinnoissa, esimerkiksi biotekniikassa ja tuotantotaloudessa.

Pääsyvaatimukset

Useimpiin koulutusohjelmiin järjestetään pääsykoe, jossa mitataan alalle hakevien valmiuksia ja motivaatiota alaa kohtaan. Toisen asteen koulutukseen yleisenä pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulun oppimäärä, kun taas ammattikorkeakouluun ja yliopistoon edellytetään yleensä suoritettua toisen asteen tutkintoa, esimerkiksi ammatti- tai ylioppilastutkintoa. Pääsyvaatimukset vaihtelevat huomattavasti oppilaitoksesta riippuen, joten kannattaa tutustua huolella oppilaitosten omiin sivuihin ennen hakemista. Jos olet kiinnostunut yliopisto-opinnoista, mutta et ole varma, onko se sinulle sopivin vaihtoehto, voit kokeilla ympäristöalan yliopisto-opintojen suorittamista esimerkiksi avoimen yliopiston kautta. Siellä opetus on kaikille avointa, eikä pääsykokeita ole.

Liian vanha opiskelemaan?

Tuntuuko sinusta siltä, että olet liian vanha opiskelemaan uutta tutkintoa? Älä pohdi asiaa enää, sillä opiskelulla ei ole ylärajaa! Opintoja järjestetään sekä päivä- että iltaopintoina, joten tavoitteellisen opiskelun voi halutessaan yhdistää myös päivätyöhön tai lastenhoidon oheen. Toiset opiskelevat uuden ammatin jopa eläkeiän häämöttäessä! Jos päätät lähteä opintojen pariin eläkeiän kynnyksellä, muista kuitenkin aloittaa opinnot riittävän rauhallisesti. Erityisesti yliopistossa opiskelu on joustavaa ja jokainen voi edetä opinnoissa oman tahdissaan.