Ympäristöasiat ovat nykyään yhä tärkeämmässä roolissa. Luonnon ja ympäristön hyvinvointiin kiinnittävät huomiota niin yksityiset ihmisetkin kuin erilaiset organisaatiot, kunnat ja yhteisöt. Myös me haluamme kiinnittää tähän asiaan huomiota ja jakaa ihmisille ympäristötietoutta, jotta jokainen yksilö voisi tehdä oman osansa ympäristön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Ympäristöön liittyvät asiat kuuluvat jokaiselle ihmiselle, eivät vain päättäjille tai organisaatioille.

Voinko minä vaikuttaa?

Monet ihmiset ajattelevat, ettei yksittäisen ihmisen teoilla ole vaikutusta koko maapallon tilaan, mutta se ei pidä täysin paikkaansa. Jos jokainen yksilö tekee ympäristön kannalta suotuisia valintoja, koko maailma ja sen asukkaat voivat paremmin. Jokaisella yksittäisellä teolla on merkitystä, olipa se miten pieni tahansa. Yhdessä voimme vaikuttaa omaan ja tulevien sukupolvien elinympäristöön.

Ammatillinen ympäristövastuuullisuus

Ympäristöasiat ovat tärkeitä jokaisen ihmisen henkilökohtaisessa elämässä, mutta erityisen tärkeitä ne ovat joissakin ammateissa ja työtehtävissä. Monilla aloilla ympäristötietoisuus sisältyy koulutukseen, mutta opetussuunnitelmat muuttuvat ja ammattitaito vaatii päivitystä säännöllisin väliajoin. Ruokapalvelualalla ympäristövastuullisuus on erityisen tärkeä osa ammattitaitoa, sillä ammattikeittiöiden tekemät valinnat vaikuttavat koko elintarvikeketjuun aina kuluttajan lautaselle asti. Alalla toimiva henkilö voi osoittaa ympäristövastuullisuutensa suorittamalla ns. ympäristöpassin, jonka sisältö perustuu Valtioneuvoston päätökseen.

Ekologiset valinnat arjessa

Sivustoltamme löydät tietoa kestävästä kehityksestä ja siitä, miten ympäristöasiat voidaan paremmin ottaa huomioon eri aloilla. Ympäristöpassin tavoitteena on vähentää ammattikeittiöissä syntyvien biojätteiden määrää ja elintarvikkeiden ilmastovaikutusta sekä optimoida energia ja veden kulutus. Nämä tavoitteet ovat tärkeitä myös kotikeittiöissä. Niiden avulla säästät luontoa mutta myös selvää rahaa!

Voit hyödyntää kokoamme tietopaketin tietoja työssäsi sekä harrastuksissa ja muissa vapaa-ajan puuhissa. Ympäristötietous ja “vihreä ajattelu” ovat koko perheen asioita, joten ota lapset mukaan kotitaloutenne ekologisten valintojen pohtimiseen, suunnitteluun ja toteutukseen.