Mitä kestävä kehitys on?

Ympäristöasioista keskusteltaessa viitataan usein kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin. Tällä sivulla kerromme, mitä kestävä kehitys on ja miten se liittyy meidän jokapäiväiseen elämäämme.

Säästöä tuleville sukupolville29769427505_8de0dcb2d6_b

Kestävän kehityksen tavoitteena on tarjota tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Ympäristöasioiden lisäksi käsite liittyy kiinteästi myös sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen eri puolilla maailmaa.

Luonnon kannalta eräs keskeisimmistä haasteista on fossiilisten polttoaineiden käyttö, johon perustuu jopa 80% maapallon energiantuotannosta. Uusiutumattomat luonnonvarat uhkaavat loppua, joten olisi tärkeää siirtyä energiankulutuksessa enenevässä määrin uusiutuvien energiamuotojen kuten auringonpaisteen tai tuulivoiman käyttöön. Luonnon monimuotoisuutta uhkaa uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymisen lisäksi myös esimerkiksi aavikoituminen, joka vaikuttaa merkittävästi sekä ihmisten, eläinten että kasvien selviytymiseen maapallon tietyillä alueilla.

Kestävän kehityksen tunnusmerkit

Vaikka kestävästä kehityksestä onkin viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana puhuttu paljon, on koko käsitteen määrittely edelleen epäselvä ja osittain jopa kiistanalainen asia. Suomen sijoitus muihin maihin nähden riippuu merkittävästi erilaisten indikaattorien painoarvoista. Vaikka Suomea voidaankin monilla mittareilla mitattuna pitää eräänä kestävän kehityksen mallimaista, vallitsevien kulutustottumusten vuoksi lienee ilmeistä, ettei luonto ja ihmiskunta kestäisi tilannetta, jossa kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin suomalaiset.

Agenda 2030 – yhteiset tavoitteet

YK asetti vuonna 2015 kokouksessaan kestävälle kehitykselle konkreettisia tavoitteita, jotka ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet pyrkimään sovittujen tavoitteiden toteutumiseen. Tavoiteohjelman keskeisimpänä tavoitteena on poistaa köyhyys kaikkialta ja kaikissa mahdollisissa muodoissaan. Köyhyyden poistamiseen kiinteästi liittyy myös tavoitteet nälän poistamisesta, hyvinvoinnin lisäämisestä ja koulutuksen saattamisesta kaikkien ulottuville. Näiden lisäksi tavoiteohjelma sisältää esimerkiksi erilaisten ekosysteemien säilyttämiseen ja vaalimiseen liittyviä pyrkimyksiä.

Vaikka nälänhätään, köyhyyteen ja koulutukseen liittyvät ongelmat saattavatkin tuntua Suomessa kaukaisilta asioilta, on niillä globaalisti valtava merkitys tulevien sukupolvien kannalta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten ilmaston lämpeneminen, muutokset sadannassa ja mannerlaattojen liikkeissä, ovat ehkä suomalaisille konkreettisempia huolenaiheita. Väestön suhteellisen korkean koulutusasteen ja maassa tehtävän laadukkaan tutkimustyön ansiosta suomalaiset ovat melko valistuneita ympäristöasioissa, mutta ympäristötietoisuuden lisääminen ei ole koskaan pahasta. Tekemällä ekologisesti kestäviä valintoja elinolosuhteet planeetallamme pysyvät hyvinä vielä monille sukupolville.